YAMANÇÖPÜ

(Basarkeçər, Gəncə)
yaman xəstəliyi üçün dərman bitkisi. – Heyvanın yarasını yamançöpü sağaltdı (Gəncə); – At, inəx’ yamannıyanda yamançöpün qaynadıllar, heyvanın qarnının altınnan bağlıyıllar, o da yaxşı olur (Basarkeçər)

Bir cevap yazın