YALXAYI

(Çənbərək)
tək, təkcə. – İnəx’ çölə yalxayı qaşdı

Bir cevap yazın