YALVIRDAX

(Gədəbəy, Qazax)
ayaqyalın. – Bir də yalvırdax bir oğlan çıxdı qavağıma (Qazax); – Yalvırdax nə tüşüfsüη buralara? (Gədəbəy)

Bir cevap yazın