YALMANNAMAX

(Çənbərək)
atın yalından tutmaq. – Atı yalmanna, min get dağa

Bir cevap yazın