YALĞAÇƏ

(Dərbənd)
bax yağlovçə . – U zaman buniyə yalğaçə diyeydig

Bir cevap yazın