YALANSITMAĞ

(Bakı)
yalan saymaq. – Mən unun sözüni zarafatcan yalansıtdım

Bir cevap yazın