YALAĞEŞMƏ

(Qazax)
uşaq oyunu adı. – Uşaxlar yalağeşmə oynuyanda top arxa tüşdü

Bir cevap yazın