YALAF-YALAF

yalaf-yalaf yammax:
(Qazax)
od kimi qızarmaq. – Elə gözəl qızdı kı, yanaxları yalaf-yalaf yaner

Bir cevap yazın