YAĞTİKANI

(Cəbrayıl, Gəncə)
tikanlı bitkilərdən birinin adı. – Əlimə yağtikanı batıf (Gəncə)

Bir cevap yazın