YAĞTİKƏNİ

(Xanlar)
bax yağtikanı . – Yağtikəni tikənni otdu

Bir cevap yazın