YAĞSOY

(Çənbərək)
xörək yeyiləndən sonra qab-qacaqda donub qalmış yağ. – Cəmin yağsoyunu yuajam

Bir cevap yazın