YAĞLITƏRƏ

(Bakı, Lənkəran)
yeməli yabanı otlardan birinin adı. – Yağlıtərə qutabını qatığınan yiyəllər (Lənkəran)

Bir cevap yazın