YAĞLƏÇƏ

(Dərbənd)
bax yağlovçə . – Yağləçiyə tökərig yaği, yimağ bişirədig

Bir cevap yazın