YAĞAL

(Ordubad)
açıq-qara. – Bizdər açıx qara irəngə yağal diyərıx

Bir cevap yazın