YADYEMƏZ

(Tərtər)
üzüm növlərindən birinin adı. – Yadyeməz çox yaxşı üzümdü yemə:

Bir cevap yazın