YADICA

(Ağcabədi, Ordubad, Zəngilan)
kötükcədən sonrakı nəsil. – Yadıca nəvəmizin oğlunun oğlunnan olan uşağa də:rix’ (Zəngilan); – Yadıca kötücədən sora olan uşağa deyərıx (Ordubad)

Bir cevap yazın