YADBUD

yadbud eləməx’:
(Şərur)
xatırlamaq. – Kitablara baxıram, o şe:rrəri yadbud eli:rəm

Bir cevap yazın