YƏNŞAX

(Qax)
taxta qırıntısı. – Taxda qetimağa qetmişdim, olmadi, yənşax qetidim

Bir cevap yazın