YƏLLAMAĞ

(Dərbənd)
əyirmək. – Yuni taraduğ, unnan sura cəhrəynə <cəhrə ilə> yəllədüg uni

Bir cevap yazın