XAR

XAR I is. [ fars. ] Tikan. Gül dibini xara qoydun; Bülbülü ah-zara qoydun (Dastanlar).

XAR II sif. [ fars. ] Zəlil, bimar olan. Gördüm məktəbdə biri əziz, birisi xardır (H.Billuri).

 

XAR sözü nədir? – XAR sozu nedir? – XAR sözünun mənası – XAR sozunun omonimi – XAR sözünün omonimi – XAR omonimi – XAR basqa menasi var mi? – XAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın