XƏBƏR

XƏBƏR I is. [ ər. ] Məlumat. Xəbər var əqlə batan; Xəbər var qara böhtan (R.Rza).

XƏBƏR II is. [ ər. ] qram. Cümlənin baş üzvlərindən biri.

 

XƏBƏR sözü nədir? – XƏBƏR sozu nedir? – XƏBƏR sözünun mənası – XƏBƏR sozunun omonimi – XƏBƏR sözünün omonimi – XƏBƏR omonimi – XƏBƏR basqa menasi var mi? – XƏBƏR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın