vótum : [lat.] Səsvermə vasitəsilə qəbuledilən qərar, fikir. _ Etimad, yaxud qeyrietimadvotumu – parlamentin, hökumətin,yaxud onun ayrı-ayrı üzvlərinin – nazirlərinfəaliyyətini bəyənib-bəyənmədiyini səsəqoyma vasitəsilə ifadə etməsi.

Bir cevap yazın