VIZDIŞ

(Ucar)
sarımtıl rəngli, uzun dimdikli, əti yeyilən su quşu. – Vızdış əyri-üyrü qaçır, onu tüfəx’nən atmax çətin olur; – Vızdış çox uçammaz

Bir cevap yazın