VIŞIL

(Meğri)
səliqəsiz. – Yaman vışıl adamsan ha! – Vışıl yük mənzilə çatınca adamı can-buğaz eley

Bir cevap yazın