VIRDIVIŞIL

(Meğri, Ordubad)
səliqəsiz geyinən. – Yaman vırdıvışıl uşaxdı; – Ə:, vırdıvışıl, özi: niya bu kökə salmısan? (Meğri); – Səkinəni diyirsən, yaman vırdıvışıldı (Ordubad)

Bir cevap yazın