VIRDIGİRİŞ

vırdıgiriş eləməg:
(Salyan)
fikirləşmək, götür-qoy etmək. – Biyağdan vırdıgiriş eli:rəm ki, uşağa nə alım

Bir cevap yazın