VİDİR

(Qax)
bax vidar . – Vidirdən keçəndə qabağına bax

Bir cevap yazın