VEYSƏLLAYI-VEYSƏLLAYI

(Salyan)
avara-avara, işsiz-gücsüz. – Ada, veysəllayıveysəllayı gəzməginən, ged işdə, adam oğlısan

Bir cevap yazın