VEJAN

(Cəbrayıl)
iri lək
◊ Vejan doğramax (Cəbrayıl) – iri lək düzəltmək. – Gedim bağda bir-iki vejan doğrıyım

Bir cevap yazın