VEC-VECİ

(Bakı)
bax vec-vecə
◊ Vecveci eləmeg (Bakı) – b a x vec-vecə eləmeg. – Köynegi vec-veci eliyib getdim başə

Bir cevap yazın