VEC-VECƏ

(Bakı)
səliqəsiz, başdansovdu tikiş
◊ Vec-vecə eləmeg (Bakı) – səliqəsiz, başdansovdu tikmək. – Əğəz, tut buni, vec-vecə elə, vər işağə, geysün

Bir cevap yazın