VAYXIR

I
(Şəki)
işsiz gəzən, avara. – Vayxırın biridi, heş yerdə işdəmiyi
II
(Oğuz)
qocalıb haldan düşmüş, çox qocalmış. – Bir vayxır gamışım var, südü-zadı olmur

Bir cevap yazın