VAXIM

I
(Şəki)
halal. – Meçidə keçən mal vaxımdı
◊ Vaxım eləmax (Şəki) – halal etmək, ehsan etmək. – Kimi diyər: gəl havını qavırrığa vaxım eliyax
II
(Çənbərək)
yazıq, fağır. – Vaxım adama köməy elər hamı
III
(Şərur)
qarmaqarışıq, törtöküntülük. – Bı əv vaxımdı

Bir cevap yazın