VARTAVAR

vartavar ayı:
(Qazax, Şəmkir, Tovuz)
ən isti ay. – Yayın vartavar ayında çox bərk bürkü olor (Qazax); – Yayın o vartavar ayında mən burda işdi:rdim (Şəmkir)

Bir cevap yazın