VARAVURTDAMAX

(Çənbərək, Meğri, Mingəçevir, Şəki)
1. b a x valavartdamağ. – Damın kalafasın varavurtdadım (Çənbərək)
2. yoxlamaq (Meğri). – Bir handavari varavurtda gör gələn yuxdı

Bir cevap yazın