VARANGƏLƏNNİX’

varangələnnix’ eləməx’:
(Tovuz)
söz gəzdirmək, xəbərçilik etmək. – Ayə, orda diyən varangələnnix’ eli:rsən?

Bir cevap yazın