VAQAM

(Çənbərək)
fürsət, imkan
◊ Vaqamı düşməx’ (Çənbərək) – fürsət düşmək, imkan düşmək

Bir cevap yazın