VA:NƏFSA

(Bakı)
bax vaynəfsə I. – Getdim gördim ki, bir va:nəfsa var ki, gəl görəsən

Bir cevap yazın