VALLAMAX

I
(Cəbrayıl, Zəngilan)
arxda suyun uçurduğu yeri torpaq tökərək möhkəmlətmək, suyun qarşısını kəsmək. – Arxın tirələrini yaxşı vallıyın ki, su uçurmasın (Cəbrayıl); – Ərxın bir tərəfin su diricə uçurtmuşdu, möhkəmcə valladıx (Zəngilan)
II
(Oğuz)
aldatmaq, kələk gəlmək. – Mə:i vallama

Bir cevap yazın