VALAVARTDAMAĞ

(Salyan)
fikrən götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək, yoxlamaq. – Tez ol də:, mıni nə valavartdıyırsan?

Bir cevap yazın