VƏZİRTULUX

(Şəki)
dan yeri ağaran vaxt. – Sə:rin işıxlanmasına diyərux vəzirtulux

Bir cevap yazın