VƏZDƏMƏX’

(Çənbərək)
əzişdirmək, yumşaltmaq. – Mumu əlimdə vəzlədim, yumşaldı

Bir cevap yazın