VƏSİLLƏŞMƏX’

(Çənbərək)
rahatlanmaq. – Ot çalannar öylərdə vəsilləşdi

Bir cevap yazın