VƏRRƏMƏX’

(Zəngilan)
biçiləcək müəyyən bir sahəni əvvəlcədən nişanlamaq. – Mən də çə:n vərrəmişəm, gedif biçəjəm

Bir cevap yazın