VƏRNEŞMEG

(Bakı)
səs-səsə vermək. – Nöş hamuvuz vərneşib ağlıyırsuz?

Bir cevap yazın