VƏRKAND

vərkand ulmax:
(Meğri)
əldən düşmək, yorulmaq. – Bu yaylağa gedip- galmaxdan vərkand ulmişıx

Bir cevap yazın