VƏRDİC

(Ordubad)
evin damına qoyulan tir. – Vərdic dam üsdə olur

Bir cevap yazın