VƏRƏZALLA

vərəzalla oxumax:
(Tovuz)
boş-boşuna danışmaq, boşboğazlıq etmək. – Sözünün dalısın de, mana vərəzalla oxuma

Bir cevap yazın