VƏRƏZƏN

(Culfa, Ordubad, Şərur)
bax verazan . – Mevin sərildiyi yerə vərəzən deyirıx (Ordubad)
Vərəzən günə çıxmax (Bakı, Cəbrayıl) – b a x vərəzan günə çıxmax. – Bəxtəvər vərəzən günə çıxdı a (Bakı); – Səni heş vərəzən günə çıxmıyasan! (Cəbrayıl)

Bir cevap yazın