VƏRƏVURD

(Cəbrayıl, Kürdəmir, Tərtər, Şəki)
bax varavurd
◊ Vərəvurd eləməx’ (Tərtər, Şəki) – b a x varavurd eləməx’. – Vərəvurd elə, gör nə tə:r adamdı o (Tərtər); – Vərəvurd eləsax bilərux düzdi, yoxsa yox (Şəki)

Bir cevap yazın